AKÉ SPORENIE ČI INVESTOVANIE VYBRAŤ PRE DIEŤA.

money1.jpg

„NEJAKÉ TO EURO DO ŽIVOTA“

Každý, kto má, alebo plánuje mať dieťa, rozmýšľa o tom, ako mu „nejaké to euro“ nasporiť do života, alebo na vzdelanie. Aj keby ste nad tým nerozmýšľali, najneskôr v pôrodnici budete dosť pravdepodobne oslovení sestričkou, ktorá za províziu dohadzuje poisťovákovi nové kontakty a bude apelovať na vaše „nákupné a emočné senzory“, že by predsa len bolo dobré nejaké sporenie pre vaše milované dieťa uzatvoriť a pokiaľ nemáte peňazí nazvyš, tak aspoň tie prídavky, veď tie sú predsa pre dieťa :).

Povedal som si, že trocha humoru na úvod nezaškodí. Napokon taká je naozaj slovenská realita, zažili sme to s našimi deťmi a počujem to opakovane aj od mojich klientov.

O tom, že je dobré mať pripravenú finančnú rezervu pre dieťa, keď bude chcieť študovať, alebo keď si bude chcieť založiť rodinu, dnes debatovať nebudeme a budem vychádzať opäť z mojej dlhoročnej praxe, ktorá hovorí, že väčšine rodičov na ich deťoch záleží a chcú mať pre nich „nejaké“ sporenie. Dnes sa zameriam na to, aké možnosti tu na Slovensku máme, keď sa rozhodneme, že chceme sporenie pre naše dieťa. V nadpise som zámerne dal sporenie a investovanie, lebo ako uvidíme ďalej, možností je naozaj veľa a bol by som rád, keby ste po prečítaní mohli povedať, že máte prehľad aký je rozdiel medzi jednotlivými produktmi, ktoré sú pre vás a vaše deti viac, alebo menej vhodné na sporenia a investovanie.

Cieľom článku nie je propagovať nejaký konkrétny produkt na sporenie, alebo investovanie pre deti, ani konkrétnu inštitúciu, ale pomôcť vám vidieť, aké máte pre sporenie a investovanie dostupné možnosti a aké sú medzi nimi zásadné rozdielyPorovnanie budem robiť na reálnych produktoch, ktoré sa dajú bežne uzatvoriť a budem sa snažiť o férový prístup, teda budem vždy vyberať v danej kategórii produkt, ktorý má aktuálne najlepšie parametre, alebo patrí medzi tie najzaujímavejšie. Výnimku urobím v poslednom produkte, kde budem brať do úvahy zámerne produkt iba s priemerným dlhodobým zhodnotením. Nakoľko 18 rokov je dosť dlhá doba, budem porovnávať produkty bez striktnej viazanosti, lebo je dosť pravdepodobné, že na sporenie budete musieť siahnuť skôr ako za 18 rokov, aj keď s tým pri uzatváraní nerátate.

Znovu prax ukazuje, že rodičia berú sporenie pre deti ako peniaze určené pre deti, ale počas tých 18 rokov slúžia aj ako finančná rezerva, ktorú môžu v čase potreby použiť a peniaze tam neskôr vrátiť. Pri produktoch s viazanosťou sú s výberom obvykle spojené pokuty za nedodržanie doby sporenia. Nemenovaná banka vám síce sľubuje veľmi zaujímavé ročné zhodnotenie 5% oproti ostatným bankám na trhu, ale pokiaľ chcete peniaze skôr, tak vám nevyplatia žiadne úroky :(.

Vstupné údaje pre sporenie alebo investovanie budú vždy rovnaké a to nasledovne:

Rodič: muž 30 rokov

Dieťa: 0 rokov

Doba sporenia/investovania: 18 rokov

Suma sporenia mesačne: 50 €

SPORENIE NA DETSKOM BEŽNOM ÚČTE:

Bežný účet je bankový produkt, ktorý vám ponúkne zhodnotenie vašich peňazí úrokom v súčasnej dobe max 0,5% p.a.. Reklamy v telke prezentujú aj vyššie čísla, ale tie platia väčšinou na vklady do 1000 € a všetko, čo je nad túto sumu, sa úročí nižšou sadzbou v rozsahu 0,01 do 0,5% p.a.)

Celkom vložené na sporenie za 18 rokov: 10.800 EUR

Suma po 18-tich rokoch: 11.298 EUR

Prístup k peniazom: kedykoľvek bez pokuty

money3-300x213.jpg

NA ČO SI TREBA DAŤ POZOR!

Pokiaľ sa nebude účet aktívne používať (rozumej platby kartou, príkazy apod.) tak si banka môže mesačne účtovať poplatok za vedenie účtu na sporenie (aktuálne 0 – 3 EUR mesačne).

 

SPORENIE NA SPORIACOM ÚČTE:

Sporiaci účet je opäť bankový produkt, ktorý ponúka o trocha vyššie zhodnotenie ako bežný účet. Aktuálne trh ponúka úroky od 0,03 do 1,1% p.a..

Aj pri tomto produkte na sporenie uvidíte reklamy s vyšším úrokom, ale je to vždy podmienené ďalšími podmienkami, ako napríklad minimálny zostatok na účte, vedenie a aktívne používanie bežného účtu a podobne.

Celkom vložené na sporenie za 18 rokov: 10.800 EUR

Suma po 18-tich rokoch: 11.937 EUR

Prístup k peniazom: kedykoľvek bez pokuty

Poplatky za sporenie: dá sa nájsť aj sporiaci účet určený na sporenie, ktorý je úplne zadarmo.

 
money4-300x200.jpg

NA ČO SI TREBA DAŤ POZOR!

Ako som už spomenul, treba si dať pozor, či konkrétny sporiaci účet, ktorý by ste na sporenie zvažovali použiť, nemá úročenie podmienené inými produktmi, alebo obmedzeniami.

Stavebné sporenie je produkt, ktorý ponúkajú Stavebné sporiteľne. Produkt je primárne určený na podporu bývania a preto je podporovaný štátnou prémiou. Aj napriek účelovej viazanosti tohto sporenia ho môžete využiť ako „priateľský sporiteľ“, čo v praxi znamená, že sporenie musí trvať minimálne 6 rokov a následne môžete peniaze zo stavebného sporenia vrátane úrokov aj štátnej prémie vybrať a použiť na čokoľvek bez toho, aby ste museli dokladovať účel použitia. Pokiaľ by ste sa rozhodli použiť stavebné sporenie, tak tento 6-ročný cyklus použijete trikrát po sebe. Na Slovensku pôsobia aktuálne 3 stavebné sporiteľne, pričom každá ponúka rôzne tarify (verzie) stavebného sporenia. Jednotlivé tarify sa odlišujú vo viacerých parametroch, ale čo sa týka našej témy, zaujíma nás iba rozdiel v úročení. Štátna prémia sa mení, ale je rovnaká pri všetkých stavebných sporiteľniach. Na starých zmluvách o stavebnom sporení majú niektorí klienti ešte stále úrok 3% p.a., ale pri nových zmluvách je najvyšší úrok aktuálne 1,8% p.a..

money5-300x153.jpg

Celkom vložené na sporenie za 18 rokov: 10.800 EUR

Suma po 18-tich rokoch: 13.325 EUR

Prístup k peniazom: po 6-tom roku bez pokuty a bez dokladovania účelu

Poplatky za sporenie: uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení: 40 €

Správa vkladového účtu (ročne): 12 €

NA ČO SI TREBA DAŤ POZOR!

Počas 6 rokov sporenia je problematické sa dostať ku peniazom. Je to možné, ale prídete o štátnu prémiu. Aby ste získali aj štátnu prémiu, musíte v prípade výberu do 6 rokov vydokladovať účelové použitie – napríklad, že ste peniaze použili na rekonštrukciu bytu alebo domu. Druhá vec, ktorú treba zohľadniť, je neistá výška štátnej prémie, nakoľko štátna prémia sa schvaľuje vždy iba na jeden rok a potom sa môže zmeniť. Ako sa vyvíjala štátna prémia doteraz, si môžete pozrieť v článku, ktorý som napísal o stavebnom sporení.

SPORENIE CEZ KAPITÁLOVÉ POISTENIE

Kapitálové poistenie je produkt určený na sporenie a poistenie, alebo – pokiaľ chcete – naopak. Už sa veľmi nepredáva, ale niektoré poisťovne ho ešte stále v ponuke majú. Vyznačuje sa garantovaným zhodnotením, ktoré je určované NBS. Slovíčko garantované pôsobí na niektorých klientov ešte stále ako „zaklínadlo“ a spôsobuje, že sa klienti uchyľujú k podpisu zmluvy bez toho, že by si prepočítali výhodnosť sľubovaného garantovaného zhodnotenia sporenia, veď predsa, čo už by mohlo byť výhodnejšie ako garantované zhodnotenie.

money6-236x300.jpg

Celkom vložené na sporenie za 18 rokov: 10.800 EUR

Suma po 18-tich rokoch: 10.042 EUR

Prístup k peniazom: počas celej doby poistenia s výpovednou lehotou 6 týždňov. Poplatky za sporenie cez kapitálové poistenie: poplatky sú všeobecne pri poistení dosť netransparentné a ťažko sa ich dopátrate. Často ani poisťovák nevie, aké poplatky sú pri konkrétnom produkte.

Asi jedinou výhodou sporenia cez poistku je oslobodenie od platenia v prípade invalidity alebo smrti rodiča.

NA ČO SI TREBA DAŤ POZOR!

Najväčší problém sporenia cez poistku je práve vo vysokých skrytých poplatkoch, ktoré si poisťovňa umoruje najmä na začiatku. Konkrétne v tomto príklade je odkupná hodnota (koľko by ste dostali späť pri zrušení) kedykoľvek počas prvých dvoch rokov 0€, po 5. roku 1.778 € (vložené 3.000 €), po 10. roku 4.614 € (vložené 6.000 €). V tomto príklade je technická úroková miera 1,25% p.a.. Len pre zaujímavosť, keby bolo reálne zhodnotenie bez skrytých poplatkov 1,25% p.a., tak po 18. roku by bolo nasporené 12.104 €, čiže 2.062 € niekde zmizlo :(.

Aj napriek garantovanému zhodnoteniu si teda dovolím konštatovať, že od začiatku má klient garantovanú stratu. O zhodnotení by sa dalo hovoriť iba v prípade, že by sa rodič stal invalidným, alebo zomrel, lebo potom by platila do 18 rokov poistné poisťovňa a to by sa dalo považovať v konečnom vyhodnotení za zhodnotenie.

V správnom výbere produktov, ktoré dnes porovnávame, vám pomôže 10 jednoduchých otázok, ktoré nájdete pre každý typ produktu v eBooku, ktorý si môžete stiahnuť ZDARMA TU.

INVESTOVANIE CEZ INVESTIČNÉ POISTENIE

Investičné poistenie je nástupcom vyššie spomínaného kapitálového poistenia.

Nakoľko žijeme v dobe, kedy vďaka internetu máme voľný prístup k informáciám, aj poisťovne sa museli prispôsobiť trhu. Stále viac je za posledné roky skloňované investovanie, lebo je to spôsob, ako sa peniaze dajú reálne zhodnotiť.

money7-300x200.jpg

Poisťovne chcú tiež svoj kúsok z pomyselného koláča peňazí klientov určených na sporenie a investovanie a preto ku poisteniu rizík miešajú aj investovanie do fondov. Hlavný problém je tu rovnaký, ako u kapitálového poistenia a to sú skryté poplatky. Suma sumárum, o investovaní v pravom slova zmysle nemôžeme v žiadnom prípade hovoriť, myslím, čo sa týka výhodnosti.
 

Celkom vložené na sporenie za 18 rokov: 10.800 EUR

Suma po 18-tich rokoch: 13.806 EUR

Prístup k peniazom: počas celej doby poistenia s výpovednou lehotou 6 týždňov. Poplatky za sporenie cez investičné poistenie: opäť tu platí, že poplatky sú všeobecne pri poistení dosť netransparentné a ťažko sa ku nim dostanete. Často ani tu poisťovák nevie, aké poplatky sú v konkrétnom produkte.

Aj tu platí, že výhodou investovania cez poistku je oslobodenie platenia v prípade invalidity, alebo smrti rodiča.

Okrem toho každé investičné poistenie ponúka na výber z niekoľkých možností fondov a môžete si vybrať podľa toho či ste skôr konzervatívny klient, alebo agresívny investor.

NA ČO SI TREBA DAŤ POZOR!

Pokiaľ by ste sa predsa len rozhodli použiť na sporenie tento produkt, tak by som si na vašom mieste nechal vypracovať rovnaké ponuky od niekoľkých poisťovní s predpokladaným rovnakým zhodnotením a vybral by som tu najvýhodnejšiu (to je naozaj teoretická úvaha, lebo by som tento typ produktu reálne pre seba, ani pre klienta určite nepoužil).

Druhá vec, na ktorú je treba dávať veľký pozor, je predpokladané zhodnotenie vyberaného fondu. Samozrejme, že nikto nevie, aké bude mať fond zhodnotenie počas 18 rokov, ale história má svoju vypovedajúcu schopnosť. Fascinujú ma investičné poistenia, ktoré mi klienti nosia na posúdenie, kde majú od „poradcu“ krásnu farebnú tabuľku s grafom a predpokladaným výnosom 8% a pritom fond, ktorý klientovi vybrali na investovanie, má za posledných 10 rokov priemerné zhodnotenie reálne 1,3% p.a.. Poisťovne majú často informácie o fondoch na svojich stránkach zle dostupné, alebo nenájdete to, čo potrebujete. Niekedy treba veľa „googliť“, aby ste sa k vytúženej informácii o skutočnej výkonnosti fondu dostali.

V tomto príklade bol vybraný z ponuky poisťovne fond, ktorý reálne a dlhodobo dosahuje zhodnotenie 6,7% p.a. Len pre zaujímavosť, keby bolo zhodnotenie bez skrytých poplatkov 6,7% p.a., po 18. roku by bolo nasporené 20.856 €, takže aj v tomto prípade 7.050 € niekam zmizlo :(.. A to je pomerne vysoká suma, či?

 

 

INVESTOVANIE CEZ PRIAME INVESTÍCIE DO PODIELOVÉHO FONDU

Ako sa hovorí: „to najlepšie na koniec“. Teda aspoň z môjho pohľadu a vy sa rozhodnete na konci článku pri porovnaní.

Podľa môjho názoru najzaujímavejším produktom na „sporenie“ ja práve investovanie do podielových fondov. Na Slovensku ich je k dispozícii naozaj veľa. Rádovo sa bavíme o stovkách podielových fondov od rôznych správcov.

 
money2-300x194.jpg

Môžete si vybrať medzi fondmi, ktoré investujú napríklad do nehnuteľností, dlhopisov, alebo do akcií, poprípade zmiešané fondy. Tiež sa môžete rozhodnúť, či chcete skôr investovať do fondov zameraných na Európu, Ameriku, Áziu, alebo si môžete vybrať znovu fond s globálnym prístupom, ktorý vám znovu ponúkne akýsi mix. Alternatívou sú tiež programy pravidelného investovania, čo sú vlastne sporivé schémy v ktorých máte už vopred „namixované“ fondy podľa toho aký ste tip investora – čo skôr opatrný, alebo agresívny.

Pre príklad som vybral rovnaký fond, ktorý mala aj poisťovňa v predchádzajúcom produkte investičného poistenia, nakoľko fond má dlhodobo solídne zhodnotenie už spomínaných 6,7% p.a..

Celkom vložené na sporenie za 18 rokov: 10.800 EUR

Suma po 18-tich rokoch: 20.856 EUR

Prístup k peniazom: počas celej doby poistenia do 14 dní, bez pokuty.

Poplatky za investovanie: výšku vstupného poplatku môže ovplyvniť poradca. V tomto prípade som počítal s poplatkom 2,5%, čo vychádza na 270 €.

Okrem vstupného poplatku si fondy uplatňujú aj správcovské poplatky, ktoré si odrátajú zo zhodnotenia fondu.

NA ČO SI TREBA DAŤ POZOR!

Odporúčam dávať si vždy pozor na poplatky, lebo od poplatkov sa odvíja aj provízia poradcu a pokiaľ narazíte na „šmejda“ tak sa nedoplatíte :(.

Tiež je veľmi dôležitý výber vhodného fondu. Pokiaľ nemáte s fondmi skúsenosti tak neodporúčam vyberať fondy, ktoré sú na trhu krátku dobu a nevieme sa pozrieť do minulosti ako sa „popasovali“ s rôznymi krízami a kolísaním kapitálového trhu. Ako som už spomenul vyššie, je užitočné si pozrieť históriu výkonnosti fondu, lebo aj keď nám to negarantuje vývoj do budúcnosti, každopádne má určitú vypovedajúcu schopnosť.

Viac o investovaní do fondov si môžete prečítať v seriáli, ktorý som na túto tému publikoval minulý rok:

INVESTOVANIE – TIPY NA ZAUJÍMAVÉ PODIELOVÉ FONDY ČASŤ 1.

INVESTOVANIE – TIPY NA ZAUJÍMAVÉ PODIELOVÉ FONDY ČASŤ 2.

INVESTOVANIE – TIPY NA ZAUJÍMAVÉ PODIELOVÉ FONDY ČASŤ 3.

Na záver si ukážeme zhrnutie aby ste sa mohli lepšie rozhodnúť aké sporenie alebo investovanie je pre vaše deti zaujímavejšie.

Keďže hlavným zámerom sporenia a investovania je zhodnotenie tak som do porovnanie pridal ešte dva posledné stĺpce s projekciou akú hodnotu by reálne peniaze mali pri priemernej ročnej inflácii 1% a 2% v porovnaní s dneškom.

sporenie-a-investovanie-pre-deti-porovnanie.jpg

Pri výpočtoch by sa iste dalo polemizovať, či nie sú výpočty skreslené napríklad tým, kedy sú pri jednotlivých produktoch pripisované úroky, alebo kedy sa platia poplatky, kedy a ako sa pri jednotlivých produktoch platí dane, čo keď sa bude vyvíjať štátna prémia v rokoch 2017, 2018, 2019, 2020…… smerom dole/hore, to isté platí aj pre úroky a zhodnotenie.

Zámer porovnania nebol dať 100% presné výpočty, lebo to sa v praxi asi ani nedá, keďže aj produkt som musel vždy zvoliť od konkrétnej inštitúcie a porovnateľný produkt od konkurencie už by hneď mal o trochu iný výsledok.

Cieľom teda nebola „diplomová práca“, ale chcel som ponúknuť skôr principiálny pohľad na rozdiel medzi jednotlivými produktmi, ktoré sú pre vás a vaše deti viac, alebo menej vhodné na sporenia a investovanie.

Verím, že vám toto porovnanie pomôže sa lepšie rozhodovať v tom, aké sporenie, alebo investovanie si vybrať.

Ak sa v problematike sporenia a investovania  úplne neorientujete, odporúčam vám využiť služby profesionálneho finančného sprostredkovateľa. Ak si nie ste istí, či je váš súčasný sprostredkovateľ profesionál, pomôže vám krátky praktický eBook, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť TU.

Alebo môžete využiť moje služby, stačí kliknúť na tlačítko a poslať mi správu čo by ste potrebovali.

 
 
 
hechtberger-foto-200x300.jpg
 

autor: Petr Hechtberger – menovaný spoločnosťou Fincentrum a.s. ako TOP finančný sprostredkovateľ.

Pomáham klientom vyberať také finančné produkty, ktoré riešia ich potreby a zároveň dbám na to aby platili iba to, čo je nevyhnutné. Píšem a hovorím o financiach ľudskou rečou, teda tak aby každý rozumel o čom je reč. Nepoužívam odborné výrazy a pokiaľ áno tak ich zrozumiteľne vysvetlím. Je podľa mňa dôležité aby klient presne vedel čo bude platiť a prečo a to vrátane poplatkov ešte skôr ako niečo podpíše.