INVESTÍCIA S GARANTOVANÝM VÝNOSOM 2,85% P.A.

iad-300x145.jpg

Pokiaľ hľadáte investíciu na kratšie obdobie a patríte k investorom, ktorí nemajú radi riziko tak investícia s garanciou 2,85% p.a. do Riadeného portfólia 2, od IAD Investments by mohla byť tou správnou voľbou.

Najbežnejším nástrojom pre zhodnotenie financií bez rizika a zároveň s garanciou sú termínované vklady. Tie však v súčasnosti ponúkajú zhodnotenie iba symbolicky nad 1% p.a., čo je pre väčšinu investorov neatraktívne. Práve preto môže byť investícia do Riadeného portfólia 2 vhodnou alternatívou.

Obdobie ponuky produktu: od 18.7.2016 do 26.8.2016

Doručenie Návrhu zmluvy do IAD: najneskôr do 26.8.2016

Pripísanie vkladu Klienta: najneskôr do 30.8.2016

Správca portfólia: IAD Investments, správ.spol., a.s.

Obdobie riadenia portfólia: 2 roky (7.9.2016 – 7.9.2018)

Výška vkladu: 3 000 EUR alebo 3 000 EUR + násobok celého čísla sumy 1 500 EUR

Garantovaný výnos 2,85% p.a. počas 2-ročného obdobia

Ak investícia klienta nedosiahne k poslednému dňu riadenia portfólia výšku garantovanej sumy, IAD poskytne klientovi plnenie zo záruky

Vstupné a výstupné poplatky pri dodržaní horizontu 2 roky: 0 EUR

Finančné nástroje pri riadení portfólia

  • Dlhopisy a podielové listy podielových fondov so zameraním na najmä peňažné, dlhopisové alebo realitné investície
  • Dlhopisy: najmenej 50% hodnoty portfólia
  • Podielové listy: najviac 50% hodnoty portfólia

 

VYUŽITE MOJE SKÚSENOSTI S INVESTOVANÍM DO FONDOV VO SVOJ PROSPECH.

Pokiaľ máte očakávanie na vyššie zhodnotenie tak do formulára nižšie napíšte vašu predstavu. Ku každému klientovi pristupujem individuálne a beriem do úvahy jeho finančné možnosti, očakávania aj prístup k riziku. K dispozícii máme okolo 1000 fondov rôzneho zamerania a od rôznych správcov. Preto verím, že nájdeme vhodné riešenie, ktoré bude spĺňať vaše očakávania.

V PRÍPADE ZÁUJMU O INVESTÍCIU VYPLŇTE FORMULÁR NIŽŠIE

LETAK-Private-Portfolio-2.pdf.png

Upozornenie: Produkt PP2 je určený iba pre fyzické osoby, rezidentov Slovenskej republiky. S investíciou do finančných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania hodnoty, to znamená, že môžu rovnako rásť ako klesať. Investičná stratégia pre PP2 je konzervatívna a jej cieľom je priniesť stabilný výnos pri nízkom stupni finančného rizika. Poplatky, ktoré klient hradí v súvislosti so zmluvou a podrobné podmienky produktu sú uvedené v Obchodných podmienkach a Zmluve o riadení portfólia Private Portfolio 2. Oba dokumenty a Informácia pre neprofesionálneho klienta sú k dispozícii u Vášho finančného poradcu alebo v klientskom centre IAD Investments, správ.spol., a.s.