INVESTÍCIA DO REALITNÉHO FONDU BEZ POPLATKOV

Prvý Realitný fond je špeciálny fond nehnuteľností. Investuje do nehnuteľností, ktoré následne prenajíma a z prenájmu realizuje výnos – zjednodušene povedané. Dlhodobo dosahuje priemerný výnos okolo 4% p.a..

IAD Investments niekoľkokrát úspešne realizovala kampaň na investície do tohto fondu, pričom garantovala minimálny výnos – obvykle okolo 2,85% p.a..

Teraz sa nejedná o akciu s garantovaným výnosom, ale akciu s nulovým vstupným a nulovým výstupným poplatkom. Nulové poplatky dosiahnete pokiaľ necháte peniaze vo fonde 24 mesiacov. V prípade, že by ste ich vybrali skôr tak výstupný poplatok bude 1,5% z vloženej investície.

PODMIENKY AKCIE:

Ak v období od 7.9.2016 do 30.9.2016 investujete do Prvého realitného fondu, o.p.f. minimálne 100 EUR pod špecifickým symbolom 1515, získate 0% vstupný poplatok.

Základné informácie:

Trvanie akcie:od 7.9.2016 do 30.9.2016

Bankové spojenie:IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913
BIC: CEKOSKBX

Variabilný symbol:rodné číslo/IČO

Špecifický symbol:1515

Vstupný poplatok:0 %

Výstupný poplatok:1,5 % (do 730 dní od nadobudnutia podielových listov)

 

Aktuálny report fondu si môžete stiahnuť TU

Pokiaľ máte záujem využiť túto akciu, alebo by ste radi poznali možnosti investovania do iných fondov tak stačí kliknúť na tlačítko nižšie a poslať správu. Následne vás budem kontaktovať.

Osobné stretnutia s klientmi realizujem iba v Bratislave a v Žiline.