Petr Hechtberger
 

Kontrola vašich súčasných finančných produktov

 

Prečo si urobiť AUDIT?

Pokiaľ máte viac ako 25 rokov, tak je veľká pravdepodobnosť, že ste v minulosti pouzatvárali viac finančných produktov, ktoré si stále platíte a možno ich už ani nepotrebujete, alebo sú v porovnaní s trhom zbytočne drahé a nevýhodné.

 
 

Finančné produkty by mali byť riešením na konkrétnu požiadavku klienta a mali by všetky spolu mať hlavu a pätu, teda navzájom sa vhodne dopĺňať. Vzhľadom na to, že finančný trh sa neustále posúva dopredu a tiež život klienta prináša viaceré zmeny, tak je nevyhnutné, aby sa klientovo finančné portfólio stále prispôsobovalo novým situáciám.

To nemusí znamenať, že máte každý rok meniť produkty, skôr ide o to, aby vaše finančné portfólio bolo navrhnuté tak, aby bolo flexibilné a skladalo sa s produktov, ktoré majú nízke poplatky a môžete ich v prípade potreby upravovať.

 

Najčastejšie prípady z praxe kedy je AUDIT potrebný:

INVESTOVANIE a SPORENIE

V minulosti sa na zhodnocovanie úspor a sporenie používali najčastejšie tri produkty. Termínované vklady, Stavebné sporenie a Investičné, poprípade Kapitálové poistenie. Dnes je trendom investovanie do podielových fondov, ktorých je len na Slovensku v ponuke už viac ako 1000. Sú medzi nimi vhodné fondy na jednorazové aj pravidelné investovanie. Navyše, keď investujete priamo do fondov a nie cez poisťovňu, tak výsledky sú neporovnateľné.

POISTENIE osôb

V minulosti bolo bežné, že každý člen rodiny mal svoje poistenie. Dnes je trend taký, že v rodine je jedna zmluva, ktorá rieši poistné krytie všetkým členom v domácnosti. Odpadajú poplatky za viacej zmlúv, a pri správnom výbere produktu ešte aj získate zľavu za celkové poistné, ktoré sa sčítava za všetkých členov rodiny.

POISTENIE majetku

(najmä autá a nehnuteľnosti) – V tejto oblasti nedošlo síce k trendovým zmenám, ale aj tu samozrejme trh nespí. Poisťovne upravili pri jednotlivých produktoch rozsahy poistného krytia a rozsahy asistenčných služieb. Objavili sa tiež nové druhy pripoistení.

HYPOTÉKY A ÚVERY

V tejto oblasti je bezpochyby najviac revolučným trendom koncept Inteligentnej hypotéky, vďaka ktorému viete splatiť svoju hypotéku o niekoľko rokov skôr a veľmi výrazne tak ušetriť vo väčšine prípadov na jej preplatení.

 

Ako AUDIT prebieha?

Vyplníte kontaktný formulár nižšie v ktorom stručne popíšete Vašu požiadavku. Ja Vás následne budem kontaktovať a dohodneme si osobné stretnutie, na ktorom si spolu prejdeme všetky Vaše súčasné finančné produkty. Na vyžiadanie môžeme niektoré veci vyriešiť emailom a telefonicky. Porozprávame sa o životnej situácii v ktorej sa nachádzate a tiež o Vašich plánoch a cieľoch v budúcnosti, aby som mal predstavu čo je pre Vás dôležité a čo naopak nie.

Pred druhým stretnutím vykonám samotný audit, počas ktorého budem hodnotiť aktuálne finančné portfólio, ktoré máte. Pokiaľ nájdem počas auditu produkty, alebo nastavenia, ktoré sú pre Vás nevýhodné, alebo nájdem priestor na výrazné vylepšenie, alebo úsporu, tak pripravím návrh riešenia.

Na druhom stretnutí Vás zoznámim s výsledok auditu a návrhom riešenia.

V prípade odsúhlasenia navrhnutého riešenia zabezpečím všetky administratívne náležitosti, čo môže znamenať zmeny v existujúcich finančných produktoch, zrušenie nevýhodných produktoch, uzatvorenie nových produktov.

 

Koľko zaplatíte za AUDIT ?

Z dlhoročnej praxe viem, že na 99% nájdem aj u Vás výrazný priestor na zlepšenie, alebo úsporu. Navrhnem Vám riešenie a keď ho zrealizujeme, nechám si vyplatiť províziu od finančnej inštitúcie kde portfólio (resp. jeho časti) zrealizujeme. Vy nebudete platiť nič.

Pokiaľ navrhnuté riešenie nezrealizujeme, odmenu nedostanem a Vy stratíte iba čas, ktorý ste vynaložili na komunikáciu a stretnutia so mnou. V praxi sa však tento scenár v podstate nestáva, lebo nadštandardným individuálnym prístupom zabezpečím v drvivej väčšine prípadov naozajstnú spokojnosť klienta.

Kontaktujte ma

 

Neváhajte ma kontaktovať.
Rád Vám odpoviem alebo sa s Vami stretnem osobne.

Kontaktné informácie

Email:   petr@hechtberger.com
Mobil:   +421 903 231 659
Adresa: M. R. Štefánika 820/7,
             010 01 Žilina, Slovakia